ผู้บริหาร

นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/08/2011
ปรับปรุง 13/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 280593
Page Views 311905
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 พ.ย. 54 ถึง 24 พ.ย. 54 การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนอนุลาลนครพนม แต่งกายสุาภาพ
01 ธ.ค. 54 ถึง 02 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) แต่งกายประจำสีที่โรงเีรียนกำหนด
13 ธ.ค. 54 ถึง 15 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬา เครือข่ายท่าค้อ-ขามเฒ่า
       การแข่งขันกีฬา เครือข่ายท่าค้อ-ขามเฒ่า โดยโรงเรียนบ้านหนองจันทร์  โรงเรียนบ้านดงหมู  โรงเรียนบ้านน้อยใต้
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขั้น
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
26 ธ.ค. 54 ถึง 28 ธ.ค. 54 แข่งขันงานศิลปหัตกรรมดนตรีพื้นเมือง ทักษะวิชาการ
   แข่งขันงานศิลปหัตกรรมดนตรีพื้นเมือง ทักษะวิชาการ โดยโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยม หรือได้ที่ 1
ที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
จังหวัดมหาสารคราม
27 ธ.ค. 54 ถึง 29 ธ.ค. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) เป็นตัวแทนจังหวัดนครพนมร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
ที่จังหวัดมหาสารคราม
จังหวัดมหาสารคราม
29 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 กิจกรรมเข้าข่ายพักแรมสูกเสือกลุ่มท่าค้อ - ขามเฒ่า
กิจกรรมเข้าข่ายพักแรมสูกเสือ กลุ่มท่าค้อ - ขามเฒ่า ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะหมุนเวียนโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนี้ ในปีนี้เป็นคิวของโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ชุดลูกเสือเต็มเครื่องแบบ
05 ม.ค. 55 ถึง 10 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ โดยตัวแทนนักกีฬาจากเครือข่ายต่าง ๆ จะร่วมแข่งขันเพื่อหาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
เมืองนครพนม ชุดกีฬา
13 ม.ค. 55 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อร่วมกันจัดขึ้น
อาคารอเนกประส่งค์ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
17 ม.ค. 55 ถึง 20 ม.ค. 55 แข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2554
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
20 ม.ค. 55 ขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) นำขบวนพาเหรดร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดนครพนม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
24 ก.พ. 55 กิจกรรมเข้าค้ายโครงงานนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิปล์) ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิปล์)
25 ก.พ. 55 วงดนตรีโปงลางแสดงที่วัดบ้านท่าค้อเหนือ
วงดนตรีโปงลางโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) แสดงที่วัดบ้านท่าค้อเหนือ
ในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี
วัดบ้านท่าค้อเหนือ
01 มี.ค. 55 ถึง 06 ก.พ. 55 สอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิปล์) ชุดนัีกเรียน โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิปล์)
31 พ.ค. 55 คัดเลือกประธานนักเรียน
กิจกรรมคัดเลือกประธานและกรรมการนักเรียน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
14 มิ.ย. 55 ไหว้ครูประจำปี 55
   กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
25 ก.ค. 55 ถึง 27 ก.ค. 55 อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 

วัดน้อยโพธิ์คำ ชุดขาว ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
01 ส.ค. 55 ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ณ สำนักภาวนาดอนจิกวนาราม วัดชลธารบุญญาวาส และวัดโพธิ์ไทร
สำนักภาวนาดอนจิกวนาราม วัดชลธารบุญญาวาส วัดโพธิ์ไทร
10 ส.ค. 55 วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
17 ส.ค. 55 ถึง 19 ส.ค. 55 อบรมโครงการสูกเสือ-ยุวกาชาด ร่วมกับชุมชนต้านยาเสพติด
ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
01 ธ.ค. 55 ถึง 04 ธ.ค. 55 ศึกษาดูงานคณะครู
การศึกษาดูงานของคณะครู ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
จังหวัดสุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และเพชรบุรี
ชุดสุภาพ ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
07 ธ.ค. 55 ถึง 09 ธ.ค. 55 แข่งขันทักษะวิชาการ จ.ชัยภูมิ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ชัยภูมิ
แต่งกายสุภาพ
12 ธ.ค. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 แข่งขันกีฬาระดับเครือข่าย ท่าค้อ - ขามเฒ่า
การแข่งขันกีฬาระดับเครือข่ายกลุ่ม ร.ร.ท่าค้อ - ขามเฒ่า เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งการสุภาพ / ชุดกีฬาประจำโรงเรียน
27 ธ.ค. 55 ถึง 28 ธ.ค. 55 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปี 55
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ กองร้อย ตชด 236
ชุดสุภาพ / ชุดลูกเสือ
28 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 เข้าค้ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชุดลูกเสือ ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
04 มี.ค. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2
ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ชุดนักเรียน ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 เข้าค้ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
04 มี.ค. 57 ถึง 06 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

สนามสอบ ร.ร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
10 มี.ค. 57 ทัศนศึกษา

ท้องฟ้าจำลอง จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) หมู่ที่ 3  ถนนชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทร.0-4253-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1